living mart cph

ENGROS – INTET SALG TIL PRIVATE

handelsbetingelser for living mart copenhagen a/s

senest opdateret den 12. maj 2016

 
 

introduktion og generelle bestemmelser

1.1 Living Mart Copenhagen A/S (herefter ”LM Cph.”) handler engros med kvalitetsdesign og brugskunst på vegne af førende og trendsættende producenter, importører og grossister (herefter ”SalgsPartnere”).

1.2 LM Cph. gør det nemt for brancherelaterede engroskunder (herefter ”Kunder”) og deres indkøbsberettigede medarbejdere (herefter ”Brugere”) at handle med mange SalgsPartnere på én gang.

1.3 Brugeren kan hente inspiration og handle på LM Cph.s cash & carry markedsplads (herefter ”LM C&C.”) og i LM Cph.s webshop (herefter ”LM WEB.”)

1.4 LM C&C. er beliggende på Copenhagen Markets, Nordeuropas største engrosmarkedsplads for blomster og tilbehør m.m.

1.5 Nærværende Handelsbetingelser udgør aftalen (herefter ”Aftalen”) mellem Kunden og dennes Brugere og LM Cph.

1.5.a Selskabs- og kontaktoplysninger for LM Cph. er:

Virksomhedsnavn:
Living Mart Copenhagen A/S
CVR nr.: 29 83 10 17
Adresse: Litauen Allé 13, 2630 Taastrup

Telefon: +45 28 68 64 63
E-mail:  kundeservice@livingmartcph.dk

Adresse LM C&C.:
Litauen Allé 13, 2630 Taastrup

Adresse LM WEB.:
www.livingmartcph.dk

1.5.b Forskelle i Handelsbetingelserne for LM C&C. og LM WEB. er præciseret i Aftalen.

1.6 Ved godkendelse som Kunde og registrering som Bruger i LM Cph. accepterer Kunden og dennes Brugere at være underlagt Handelsbetingelserne i denne Aftale.

1.6.a LM Cph. har ret til at ændre Aftalen uden forudgående varsel. Kunden og dennes Brugere opfordres til at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende Handelsbetingelser.

1.6.b Ændringer i Aftalen bekendtgøres ved opslag i kundeindgangen i LM C&C. og på www.livingmartcph.dk/term-condition og er derefter gældende.

begreber og definitioner

2.1 LM Cph. Betegnelse for Living Mart Copenhagen A/S.

2.2 LM C&C. Betegnelse for LM Cph.s cash & carry markedsplads.

2.3 LM WEB. Betegnelse for LM Cph.s webshop.

2.4 SalgsPartner. En fysisk eller juridisk person som, efter indgået aftale med LM Cph, udbyder sine varer fra en stand i LM C&C. og på LM WEB.

2.5 Erhvervsdrivende. En fysisk eller juridisk person, der gennem sin virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser.

2.6 Virksomhed. Virksomheden, som den Erhvervsdrivende er tegningsberettiget for.

2.7 Kunde. En Virksomhed, som efter godkendelse af LM Cph. har en Kundekonto hos LM Cph.

2.8 Bruger. En fysisk person, der er berettiget til at foretage indkøb gennem LM C&C. og LM WEB. for en Kunde.

2.9 Brugers Virksomhed. Virksomheden (Kunden), som Bruger er indkøbsberettiget for.

2.10 Kundekonto. Kundens og dennes Brugeres konto hos LM Cph.

2.11 Kundekort. Adgangskort til LM Cph. Kundekortet udstedes til registrerede Brugere uden beregning af LM Cph. kundeservice. Af Kundekortet fremgår navnet på Brugerens Virksomhed, CVR - og kundenummer.

2.12 Fuldmagtsgiver. En Bruger der giver en anden person fuldmagt til at foretage indkøb på Brugerens vegne.

2.13 Fuldmagtshaver. En person, der er givet fuldmagt til at foretage indkøb på en Brugers vegne.

 

aftaleindgåelse

3.1 Ordreafgivelse og indgåelse af en aftale om køb og levering af varer i LM Cph. forudsætter, at Virksomheden er godkendt som Kunde og at en eller flere Brugere er registreret med gyldigt Kundekort (se pkt. 5. vedrørende udstedelse af Kundekort).

3.2 Aftaler indgås på dansk. Alle handler forudsætter, at Kunden og dennes Brugere accepterer nærværende Handelsbetingelser.

3.3 Handler i LM C&C. forudsætter, at Brugeren fremviser sit Kundekort til LM Cph.

3.4 Handler på LM WEB. forudsætter, at Brugeren er logget ind, og at den gennemførte betaling endelig godkendes.

3.4.a Modtager Bruger ikke en ordrebekræftelse umiddelbart efter ordreafgivelse, opfordres Bruger til at kontakte LM Cph.s kundeservice, da dette kan skyldes tekniske eller elektroniske fejl. LM Cph. påtager sig ikke ansvar herfor.

3.4.b På LM WEB. kan Bruger kun bestille de varer, der sælges i webshoppen.

 

bruger

4.1 For at blive godkendt som Kunde og registreret som Bruger kræves, at Virksomheden er momsregistreret med et gyldigt CVR nummer samt, at Virksomheden er brancherelateret.

4.2 Virksomheder, der er registreret indenfor en eller flere af følgende brancher betragtes i praksis som brancherelaterede af LM Cph.:

Detailhandel
47.76.10 Blomsterforretninger
47.76.20 Have- og plantecentre
47.78.30 Gave- og brugskunstbutikker
47.29.00 Specialforretninger med fødevarer
47.59.10 Møbelforretninger
47.59.20 Boligtekstilforretninger
47.59.30 Isenkræmmere, køkkenudstyrs-, glas- og porcelænsforretninger
47.59.90 Lampe & belysningsforretninger

Engroshandel
46.22.00 Engroshandel med planter og blomster

Dekoration
71.11.00 Havearkitekter
74.10.30 Indretningsarkitekter
77.29.00 Udlejning af blomster og planter
96.03.00 & 94.91.00 Kirkegårde

Hotel & restaurationsvirksomhed
55.10.10 Hoteller
56.10.10 Restauranter

4.3 For Virksomheder, der ikke er registreret indenfor de anførte brancher, foretager LM Cph. en individuel vurdering før eventuel godkendelse som Kunde og registrering af en eller flere Brugere.

 

udstedelse af Kundekort

5.1 Kundekortet til LM Cph. udstedes uden beregning efter godkendt ansøgning.

5.2 Erhvervsdrivende kan skriftligt ansøge om Kundekort til de indkøbsberettigede i Virksomheden ved personlig henvendelse i LM Cph.s kundeservice i LM C&C. eller elektronisk via LM WEB.

5.3 Den Erhvervsdrivende skal oplyse CVR nummer (danske virksomheder) eller VAT nummer (udenlandske virksomheder), branchekode, navne og kontaktoplysninger på de indkøbs-berettigede m.m. i forbindelse med ansøgningen. LM Cph. forbeholder sig ret til ikke at udstede et eller flere Kundekort uden at angive nogen grund hertil.

 

ansvar for udstedte Kundekort og eventuelt misbrug

6.1 Kunden og den enkelte Bruger står inde for, at Kundekortet anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

6.2 En ansøgning om flere Kundekort er samtidig en bekræftelse på, at alle Brugere gøres bekendt med disse regler inden Kundekortet udleveres og ibrugtages.

6.3 Ved misbrug vil Kundekortet blive inddraget eller spærret.

6.3.a Misbrug omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, indkøb foretaget af en uberettiget person, dækningsløs betaling eller manglende udførelse af Danmark af varer trods erklæring herom.

6.3.b LM Cph. forbeholder sig ret til at gøre krav gældende over for Kunden for tab hidhørende fra misbrug.

 

ændringer vedrørende udstedte Kundekort

7.1 Får en Bruger stjålet sit Kundekort eller mister Brugeren på anden vis sit Kundekort, er Brugeren forpligtet til uden unødig ophold at meddele dette til LM Cph.s kundeservice. LM Cph. spærrer herefter det stjålne/mistede Kundekort og opretter et nyt kort mod forevisning af billedlegitimation.

7.2 Ændrer Kunden CVR nummer og/eller kontaktoplysninger på en Bruger, er Kunden forpligtet til at meddele dette skriftligt eller elektronisk uden unødig ophold til LM Cph.s kundeservice, således at LM Cph. altid har de korrekte kundeoplysninger.

7.3 Ophører Kunden med Virksomheden, ønsker Kunden ikke længere at benytte Kundekortet/Kundekortene eller er en Bruger ikke længere ansat hos Kunden, er Kunden forpligtet til uden unødig ophold at returnere det/de udstedte Kundekort til LM Cph.

7.4 Ændringer af LM Cph.’s regler for Kundekort bekendtgøres ved opslag i kundeindgangen i LM C&C. og på LM WEB., og er herefter gældende.

 

adgang til LM C&C.

8.2 Brugeren skal medbringe sit Kundekort til LM Cph. for at få adgang til LM C&C.

8.2.a Brugeren skal fremvise Kundekortet ved enhver foranledning. På forlangende skal Brugeren derudover fremvise supplerende legitimation.

8.2.b Har Brugeren glemt sit Kundekort hjælper LM Cph.s kundeservice med udstedelse af et éndagskort mod forevisning af billedlegitimation.

8.3 Brugeren (Fuldmagtsgiver) kan skriftligt give en anden person (Fuldmagtshaver) i Brugerens Virksomhed fuldmagt til at foretage indkøb i en begrænset periode, hvis Brugeren selv er forhindret i at handle.

8.3.a Fuldmagtshaver skal uopfordret fremvise fuldmagt og Fuldmagtsgivers Kundekort ved kundeindgangen i LM C&C.

8.4 Bruger kan medtage 2 ledsagere i LM C&C.

8.5 Tasker, poser, paraplyer, barnevogne og lign. må ikke medtages i LM Cph.s salgshal.

8.6 LM Cph. forbeholder sig ret til at udvise personer af LM C&C. uden grund.

 

minimumsordrer og årligt minimumskøb

9.1 For at imødegå misbrug af Kundekort til private handler er automatisk fornyelse af Kundekort betinget af et samlet årligt minimumskøb på DKK 12.000 ekskl. moms. pr. Kunde.

9.2 Minimumsordren ved køb på LM WEB. er DKK 2.000 ekskl. moms.

 

priser

10.1 Alle priser i LM C&C. og på LM WEB. er ekskl. moms og afgifter samt håndterings-, fragt og leveringsomkostninger. Priserne er dagspriser. Priserne kan løbende ændres og gælder kun så længe lager haves.

10.2 LM Cph. tilstræber identiske priser i LM C&C. og LM WEB., men LM Cph. er ikke forpligtet hertil.

10.3 Kunden og dennes Brugere er frit stillet med hensyn til videresalgspris for de varer, der videresælges, hvis Kunden i øvrigt følger gældende lovgivning.

 

handler i LM Cph.

11.1 LM Cph. bestræber sig på at give Brugeren den bedste service og gøre det nemt for Brugeren at handle et sted.

11.2 En handel i LM C&C. foregår ved følgende enkle trin:
Trin 1: Chek ind og lån af ’blomstervogn’.
Trin 2: Find og vælg de ønskede varer og sæt dem på ’blomstervognen’.
Trin 3. Gå til kasselinjerne og betal for varerne.
Trin 4: Tjek og medbring varerne.

11.3 En handel i LM WEB. foregår ved følgende enkle trin:

Trin 1: Log ind på webshoppen (www.livingmartcph.dk).
Trin 2: Find og vælg de ønskede varer og læg dem i indkøbskurven.
Trin 3: Afslut bestilling og gå videre til betaling, levering m.m.
Trin 4: Tjek og gennemfør ordren.
Trin 5: Gennemse ordrebekræftelsen.

11.4 En mere udførlig beskrivelse af de enkelte trin ved en handel i LM C&C. og LM WEB. findes på www.livingmartcph.dk/cash-carry-ordering og www.livingmartcph.dk/webshop-ordering.

 

ordensreglement på Copenhagen Markets

12.1 LM Cph.s og SalgsPartnernes personale og gæster, herunder alle Brugere skal nøje iagttage Copenhagen Markets Ordensreglement.

12.2 Copenhagen Markets Ordensreglement gælder overalt på Copenhagen Markets område, ude og inde.

12.3 Bruger skal gøre sig bekendt med og acceptere Ordensreglementet, og følge de anvisninger, der måtte blive givet af Copenhagens Markets eller LM Cph.s personale.

12.4 Det gældende Ordensreglement forefindes ved indgangen til LM C&C. og på henholdsvis Copenhagen Markets og LM Cph.s hjemmeside.

12.5 Elementer I Ordensreglementet, som LM Cph.s Brugere skal være særligt opmærksom på, er blandt andet:

12.5.a Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

12.5.b Ophold på Copenhagen Markets er ikke tilladt for synligt påvirkede personer.

12.5.c Ved færdsel på området gælder færdselsloven. Ved indkørslen er opsat skiltning for færdsel på området der skal følges.

12.5.d Standsning, henstilling af varer og parkering uden for de afmærkede felter er ikke tilladt.

12.5.e Der er ikke tilladt at henkaste affald på Copenhagen Markets områder.

12.5.f Børn under 12 år har kun adgang til området ifølge med voksne. Børn i barne- eller klapvogne samt dyr må ikke medbringes.

12.5.g Der er rygeforbud overalt indendørs på Copenhagen Markets inkl. i parkeringshus.

12.5.h Al adgang, færdsel og ophold i Copenhagen Markets sker på den besøgendes eget ansvar.

12.5.i Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Copenhagen Markets område.

12.5.j Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

 

betaling og sikkerhed

13.1 LM Cph. modtager ikke checks.

13.2 Bruger kan betale kontant ved kasselinjerne i LM C&C.

13.3 Bruger kan derudover betale med følgende kort i såvel LM C&C. og på LM WEB:
Dankort
Visa/Dankort
Visa
Visa/Electron
MasterCard eller
Maestro.

13.4 Ved ikke kontante handler i LM Cph. pålægges betalingskortgebyr afhængigt af betalingsform og -sted i henhold til nedenstående oversigt:

Korttype Handler i LM C&C. Handler i LM WEB.
Debetkort (Dankort) Intet betalingsgebyr Op til 1,39 kr.
pr. transaktion
Dansk udstedte kreditkort
(Visa, Visa Electron)
1,10 % 1,50 %, min. 0,70 kr.
pr. transaktion
Udenlandsk udstedte
kreditkort
(Visa)
2,95 % 2,95 %, min. 1,95 kr.
pr. transaktion

 

13.4.a Betalingskortgebyret overstiger aldrig det gebyr LM Cph. pålægges af betalingskortindløseren.

13.4.b Betalingskortgebyrerne fremgår tydeligt af skilte ved kasselinjerne i LM C&C. og inden betalingsgodkendelse på LM WEB. Gebyrbeløbet fremgår endvidere af kvitteringen/ordrebekræftelsen.

13.5 Ved køb på LM WEB. pålægges håndterings- og emballagegebyr samt fragt- og leveringsomkostninger.

13.5.a Håndterings- og emballagegebyret samt fragt- og leveringsomkostningerne fremgår tydeligt inden betalingsgodkendelse på LM WEB. og af ordrebekræftelsen.

13.6 Ved Dankort- eller kreditkortbetalinger på LM WEB. bliver der automatisk reserveret et beløb svarende til værdien på ordren. Beløbet bliver først trukket fra Brugerens konto, når bestillingen er pakket og klar til afhentning i LM C&C. eller til afsendelse.

13.7 LM Cph. trækker aldrig et større beløb end det, Bruger har godkendt ved købet.

13.8 LM WEB. benytter en betalingsløsning leveret af AltaPay A/S. Alle data vedrørende betalinger krypteres og sendes via SSL til AltaPay. Det betyder, at det kun er AltaPay, der kan læse Brugerens betalingsdata.

13.9 LM Cph. gør opmærksom på, at dækningsløs betaling efter omstændighederne udgør en overtrædelse af straffeloven.

13.10 LM Cph. foretager fra tid til anden stikprøvekontrol efter kasselinjerne, således at eventuelle fejl ved kasselinjerne, svind og tyveri minimeres. Under stikprøvekontrollen sammenligner LM Cph.s medarbejdere diskret de medbragte varer med Brugerens faktura.

 

levering og opbevaring ved handler i LM C&C.

14.1 Ved handler i LM C&C. finder levering sted og handlen afsluttes, når Bruger betaler ved en af kasselinjerne.

14.2 Ved handler i LM C&C. hjælper LM Cph.s kundeservice om muligt gerne med at opbevare Brugers varer i en kortvarig periode, hvis Bruger ønsker at afhente varerne senere eller Bruger ønsker at lade en transportør stå for leveringen.

14.2.a Ved senere afhentning eller levering pålægges et håndterings- og opbevaringsgebyr på 25,00 kr.

14.2.b Pakning, opbevaring, valg af transportør og efterfølgende forsendelse og levering foregår på Brugers egen regning og risiko og er LM Cph. uvedkommende. LM Cph. hæfter således ikke for erstatning ved efterfølgende skade, tyveri eller lignende.

14.2.c Bruger sørger selv for pakning i det selvbetjente pakkeområde. LM Cph.s medarbejdere flytter efterfølgende varerne til forsendelseslageret.

 

levering og leveringstid ved handler på LM WEB.

15.1 Ved handler på LM WEB. leverer LM Cph. til erhvervsadresser i Danmark og Sverige. For levering til erhvervsadresser i andre lande, kontakt venligst LM Cph.s kundeservice. Bruger betaler omkostningerne ved enhver levering.

15.2 LM Cph. forsøger at afsende alle ordrer så hurtigt som muligt. Varer bestilt fredag, lørdag eller søndag, bliver dog tidligst afsendt efterfølgende mandag.

15.3 Levering finder normalt sted indenfor 2-3 arbejdsdage.

15.4 Leveringstiden til svenske virksomhedsadresser er normalt 2 arbejdsdage ekstra i forhold til indenlandsk levering.

15.5 LM Cph. kan ikke altid garantere leveringstiden. LM Cph. påtager sig ikke ansvar herfor og forbeholder sig retten til en eventuel dellevering. Skulle der mod forventning opstå problemer med leveringen, kontakter LM Cph. Brugeren hurtigst muligt.

15.6 Ved en eventuel forsinkelse på mere end 2 uger er Bruger berettiget til at annullere ordren.

15.7 Ønsker Bruger at annullere ordren skal dette meddeles skriftligt til LM Cph.s kundeservice indenfor 24 timer efter Brugeren er gjort bekendt med overskridelsen af leveringsfristen. Når LM Cph. har modtaget annulleringen af ordren tilbageføres købesummen så hurtigt som muligt, dog senest efter 5 arbejdsdage.

 

håndtering, transport og modtagelse ved handler på LM WEB.

16.1 LM Cph. forsøger altid at håndtere og levere ordren billigst muligt ved handler på LM WEB.

16.1.a Ordren pålægges et håndterings- og emballagegebyr på 50,00 kr. pr. ordre. Ordren pålægges de faktiske fragt- og leveringsomkostninger.

16.2 Ordrer med en begrænset volumen leveres som Erhvervspakker med PostNord.

16.3 Møbler og andre ordrer med stor volumen leveres på paller med PostNord.

16.4 Bruger forpligter sig til at sørge for, at pakken kan leveres på den ønskede erhvervsadresse, og at Bruger selv eller en anden, som er berettiget til at modtage varerne, er til stede til at tage imod varerne. Ønsker Bruger, at pakken blot stilles på adressen, hæfter hverken LM Cph. eller PostNord for erstatning ved tyveri eller lignende, efter at pakken er blevet leveret på adressen.

16.5 Ordrer leveret af PostNord leveres på hverdage mellem klokken 8.00 og 16.00. LM Cph. Hvis Bruger ønsker det, bliver Bruger på leveringsdagen kontaktet af PostNord en time før leveringen finder sted. Er der ingen til at modtage forsendelsen, når PostNord kommer, skal Bruger betale for en nye levering.

reklamation

17.1 Handler i LM C&C. og LM WEB. foregår som led i Brugers erhverv.

17.2 Ved handler i LM C&C. har Bruger pligt til at undersøge, om varen/varerne er mangelfuld(e), inden Bruger medtager varen/varerne. Efterfølgende skade for eksempel påført under transport eller håndtering er LM Cph. uvedkommende.

17.3 Ved handler i LM WEB. har Bruger pligt til at undersøge, om varen/varerne er mangelfuld(e) ved levering. Når Bruger kvitterer for modtagelse tilkendegiver Bruger samtidigt, at varen er uden skader ved modtagelsen og derved bortfalder LM Cph.s forsikring på forsendelsen.

17.4 Såfremt en del af ordren mangler, skal Bruger uden unødig ophold kontakte LM Cph.s kundeservice. Om muligt eftersender LM Cph. den manglende del af ordren eller tilbagebetaler købesummen for den manglende del af ordren.

17.5 Ved eventuel synlig (fragt)skade anbefaler LM Cph., at Bruger tager billeder af skaden, og at Bruger gør indsigelse overfor transportøren.

17.5.a Ved synlig skade på emballagen, bed transportøren om lov til at undersøge forsendelsens indhold. Hvis transportøren ikke vil tillade dette, afvis forsendelsen eller noter "modtaget med forbehold for fejl og mangler" på fragtbrevet.

17.5.b Ved synlig skade på varen, afvis forsendelsen med det samme "grundet transportskade". Så tager transportøren forsendelsen med igen.

17.5.c Er varen købt på LM WEB. skal Bruger, såfremt varen er beskadiget kontakte LM Cph.’s kundeservice uden unødig ophold. Om muligt eftersender LM Cph., en erstatningsvare.

17.6 Opdager Bruger efterfølgende en anden mulig mangel ved varen, skal Bruger uden unødig ophold – via mail eller telefon – reklamere til LM Cph.s kundeservice. Bruger modtager herefter en returlabel og returseddel fra LM Cph.

 

returnering af reklamation

18.1 Uanset om varen er købt i LM C&C. eller på LM WEB. skal Bruger ved reklamation sende eller aflevere varen til LM Cph.s kundeservice.

18.2 Bruger skal benytte den fremsendte returlabel og returseddel ved returnering af varen. LM Cph. betaler fragten ved berettigede reklamationer. Hvis Bruger sender varen retur på anden vis skal Bruger selv betale for fragten.

18.3 Af retursedlen fremgår hvilke oplysninger, der er nødvendige for at LM Cph. kan behandle reklamationen. For eksempel skal Bruger tydeligt angive, hvad Bruger reklamerer over og Bruger skal altid huske at vedlægge en kopi af fakturaen som bevis for Brugers køb.

18.4 Når LM Cph. har modtaget varen retur, fremsendes en mail med oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af reklamationen. LM Cph. tilstræber at færdigbehandle reklamationen indenfor 10 arbejdsdage.

18.5 Bruger skal returnere varen i forsvarlig emballage og sørge for at få en kvittering for afsendelse. Hvis reklamationen er berettiget tilbagebetaler LM Cph. Brugers fragtomkostninger.

18.6 Bemærk! LM Cph. modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende og afhenter ikke pakker, der er sendt uden omdeling.

18.7 Det er et krav at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd eller slid.

Ved reklamationer forbeholder LM Cph. sig derfor ret til at undersøge produktet, herunder at konsultere LM Cph. SalgsPartneren med henblik på at vurdere, om en fejl var til stede ved købet eller skyldes anden årsag, f.eks. forkert behandling eller slitage.

18.8 En berettiget reklamation giver Bruger ret til ombytning med en tilsvarende, mangelfri vare. Såfremt ombytning er mulig afsender LM Cph. en ombytningsvare fragtfrit indenfor 5 arbejdsdage efter konstatering af, at reklamationen er berettiget.

18.8.a LM Cph. har dog ret til at foretage eller foranledige reparation af varen, hvor dette er muligt og kan ske inden for rimelig tid.

18.8.b LM Cph. kan i alle tilfælde i stedet for ombytning eller reparation vælge at tage varen tilbage og tilbagebetale købesummen. Eventuel tilbagebetaling for en vare sker senest 14 arbejdsdage efter konstatering af, at reklamationen er berettiget.

18.9 En uberettiget reklamation giver LM Cph. mulighed for at opkræve et gebyr, som svarer til de udgifter LM Cph. har haft i forbindelse med at undersøge varen.

 

persondata

19.1 LM Cph. er meget opmærksom på, at beskytte og behandle de personlige oplysninger, Kunden og Brugeren giver os, fortroligt, hensigtsmæssigt og forsvarligt.

19.2 Som udgangspunkt anvender vi Brugerens personlige oplysninger til det, det hele drejer sig om, nemlig til kundepleje og til at sikre Brugeren en god handel og god service.

19.3 LM Cph.s Persondatapolitik beskriver, hvilke typer oplysninger LM Cph. indsamler, hvordan oplysningerne anvendes, hvem de deles med, hvilke forholdsregler LM Cph. tager for at værne om oplysningernes sikkerhed, samt hvordan Brugeren kan få indsigt i de oplysninger, LM Cph. behandler om Brugeren. LM Cph.s Persondatapolitik findes på www.livingmartcph.dk/privacy.

 

cookies

20.1 LM Cph. anvender cookies på www.livingmartcph.dk for at kunne give Brugeren den bedste service og for at optimere, udvikle og forbedre webshoppen og dens funktionalitet, så Brugeren får den bedste brugeroplevelse.

20.2 LM Cph.s Cookiepolitik beskriver, hvad LM Cph, bruger cookies til, og hvordan Bruger undgår og sletter cookies. LM Cph.s Cookiepolitik findes på www.livingmartcph.dk/cookie.

 

ansvarsbegrænsning

21.1 LM Cph. tager forbehold for prisfejl, tastefejl, prisstigninger, afgiftsændringer og valutaændringer.

21.2 Ved handler indgået på LM WEB. tager LM Cph. desuden forbehold for udsolgte eller udgåede varer, hvor LM Cph. desværre ikke kan levere den ønskede vare. I tilfælde heraf kontakter LM Cph. hurtigst muligt Bruger.

21.3 Bruger har ikke yderligere krav eller beføjelser mod LM Cph. end hvad der er beskrevet i nærværende Aftale. Bruger kan dog i alle tilfælde udøve de rettigheder, Bruger måtte have ved ufravigelige lovbestemmelser.

 

lovvalg og værneting

22.1 LM Cph. og Kunden samt dennes Brugere forpligter sig til at søge ethvert krav og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed eller fortolkning, afgjort i mindelighed.

De krav og tvister, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved de aLM indelige domstole efter dansk ret. Værneting er Københavns Byret.

 

kontakt LM Cph.s kundeservice

23.1 Kontakt LM Cph.s kundeservice på  kundeservice@livingmartcph.dk eller på telefon +45 28 68 64 63 for yderligere information eller eventuelle spørgsmål til Handelsbetingelserne.

23.2 Åbningstiderne for LM Cph.s kundeservice følger LM C&C.s åbningstider. Ved henvendelse per e-mail søger vi at svare indenfor 1-2 arbejdsdage.